لیست قیمت ها

 • جاروبرقی خانگی قرمز
  جاروبرقی خانگی قرمز

  جاروبرقی خانگی مدل M-103 (بدنه لاکی)

  1490000 تومان
  جاروبرقی خانگی البرز تک موتوره با قدرت مکش فوق العاده و دارای فوتزن نوع موتور سیندرسون
 • جاروبرقی هوگر
  جاروبرقی هوگر

  جاروبرقی خاک هوگر

  2550000 تومان
  جاروبرقی خاک خانگی نیمه صنعتی تک موتوره با موتور ولتا WOON
 • جاروبرقی آب و خاک هوگر

  2700000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک خانگی نیمه صنعتی تک موتوره هوگر با موتور ولتا woon
 • جاروبرقی آب و خاک rja زرد آبی قرمز
  جاروبرقی آب و خاک rja زرد آبی قرمز

  جاروبرقی نیمه صنعتی آب و خاک RJA مدل موج

  2950000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک تک موتوره نیمه صنعتی با موتور WOON
 • جاروبرقی آب و خاک rja زرد آبی قرمز
  جاروبرقی آب و خاک rja زرد آبی قرمز

  جاروبرقی نیمه صنعتی خاک RJA مدل کویر

  2800000 تومان
  جاروبرقی خاک تک موتوره با موتور سیندرسون
 • جاروبرقی هتلی البرز طوسی آبی قرمز
  جاروبرقی هتلی البرز طوسی آبی قرمز

  جاروبرقی نیمه صنعتی هتلی مدل H-3500

  2875000 تومان
  جاروبرقی هتلی تک موتوره با موتور سیندرسون
 • جاروبرقی ویلایی البرز نارنجی
  جاروبرقی ویلایی البرز نارنجی

  جاروبرقی نیمه صنعتی خاک ویلایی مدل V-4000

  4500000 تومان
  جاروبرقی خاک دو موتوره با موتور سیندرسون
 • جاروبرقی ویلایی البرز نارنجی
  جاروبرقی ویلایی البرز نارنجی

  جاروبرقی نیمه صنعتی خاک ویلایی اتومات مدل V-4000S

  4650000 تومان
  جاروبرقی خاک دو موتوره با موتور سیندرسون
 • جاروبرقی خاک البرز طوسی
  جاروبرقی خاک البرز طوسی

  جاروبرقی صنعتی خاک البرز مدل D-4000

  4900000 تومان
  جاروبرقی خاک دو موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی خاک البرز قرمز
  جاروبرقی خاک البرز قرمز

  جاروبرقی صنعتی خاک البرز اتومات مدل D-4000S

  5050000 تومان
  جاروبرقی خاک دو موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی خاک البرز طوسی
  جاروبرقی خاک البرز طوسی

  جاروبرقی صنعتی خاک البرز مدل D-5000

  5300000 تومان
  جاروبرقی خاک سه موتوره با موتور woon
 • جاروبرقی خاک البرز قرمز
  جاروبرقی خاک البرز قرمز

  جاروبرقی صنعتی خاک البرز اتوماتیک مدل D-5000S

  5450000 تومان
  جاروبرقی خاک سه موتوره با موتور woon
 • جاروبرقی آب و خاک قرمز
  جاروبرقی آب و خاک قرمز

  جاروبرقی صنعتی آب و خاک البرز مدل WD-4000

  5100000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک دو موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی آب و خاک قرمز
  جاروبرقی آب و خاک قرمز

  جاروبرقی صنعتی آب و خاک البرز اتومات مدل WD-4000S

  5250000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک دو موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی آب و خاک نارنجی
  جاروبرقی آب و خاک نارنجی

  جاروبرقی صنعتی آب و خاک البرز مدل WD-5000

  5500000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک سه موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی آب و خاک نارنجی
  جاروبرقی آب و خاک نارنجی

  جاروبرقی صنعتی آب و خاک البرز اتومات مدل WD-5000S

  5650000 تومان
  جاروبرقی آب و خاک سه موتوره با موتور WOON
 • جاروبرقی اهرمی البرز
  جاروبرقی اهرمی البرز

  جاروبرقی صنعتی اهرمی مدل L-6000

  10500000 تومان
  جاروبرقی صنعتی اهرمی سه موتوره با موتور ولتا (WOON)
 • جاروبرقی کارواشی البرز
  جاروبرقی کارواشی البرز

  جاروبرقی کارواشی مدل KW-002

  9500000 تومان
  جاروبرقی کارواشی دو موتوره دو مخزنه با موتور ولتا (WOON)
 • جاروبرقی مرکزی البرز 3 تایی
  جاروبرقی مرکزی البرز 3 تایی

  جاروبرقی مرکزی مدل C-001

  8700000 تومان
  جاروبرقی مرکزی تک موتوره با موتور ولتا (WOON)
 • جاروبرقی مرکزی البرز 4 تایی
  جاروبرقی مرکزی البرز 4 تایی

  جاروبرقی مرکزی مدل C-002

  9500000 تومان
  جاروبرقی مرکزی دو موتوره با موتور ولتا (WOON)
 • بدنه جاروبرقی خانگی البرز آبی مشکی طوسی زرد قرمز
  بدنه جاروبرقی خانگی البرز آبی مشکی طوسی زرد قرمز

  بدنه جاروبرقی خانگی مدل B-103

  380000 تومان
  بدنه جاروبرقی خانگی جنس لاکی با کابل
 • دستگاه براق کننده کفش خانگی البرز
  دستگاه براق کننده کفش خانگی البرز

  دستگاه براق کننده کفش خانگی مدل P-H00

  3200000 تومان
  دستگاه براق کننده کفش خانگی با موتور الکتروژن
 • دستگاه براق کننده کفش اداری مشکی
  دستگاه براق کننده کفش اداری مشکی

  دستگاه براق کننده کفش اداری البرز مدل P-001

  4100000 تومان
  دستگاه براق کننده کفش اداری تک شیر با موتور الکتروژن
 • دستگاه براق کننده کفش اداری مشکی
  دستگاه براق کننده کفش اداری مشکی

  دستگاه براق کننده کفش اداری البرز مدل P-002

  4200000 تومان
  دستگاه براق کننده کفش اداری دو شیر با موتور الکتروژن
 • دستگاه ضد عفونی کننده دست پدالی
  دستگاه ضد عفونی کننده دست پدالی

  دستگاه ضدعفونی کننده دست D-800

  2700000تومان
  دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالی
 • دستگاه ضدعفونی کننده دست ED-800

  1700000تومان
  دستگاه ضدعفونی کننده دست اتوماتیک
 • دستگاه ضدعفونی کننده محیط

  3200000تومان
  مایع ضدعفونی کننده 10 لیتر به بالا لیتری 50 تومن
بالا