ثبت شکایت مشتریان

اطلاعات مشتری

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نشانی

شرح محصول

نام محصول خریداری شده(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
نام فروشگاه/فروشنده(ضروری)

شرح شکایت

MM slash DD slash YYYY
نوع شکایت(ضروری)
موضوع شکایت(ضروری)